Ayak Ve Vücudun Duruşu

  • Sandalyenin ön tarafında oturulmalı
  • Vücudu biraz öne eymeli
  • Sandalyenin arkasına dayanmamalı
  • Rahat nefes almak için omuz ve göğüs serbest olmalı
  • Vücudun üst kısmı hareket ettirilmemeli
  • Ayaklar yere sağlam basmalı
  • Sağ ayak sola göre önde olmalı
  • Bacaklar hafif açık olmalı
  • Bas ve akor kutusu körüğü açıp kaparken sol bacaktan destek almalı
  • Melodi kutusu sağ bacağın üstünde olmalı